Polish (Poland)Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)

Zaproszenie na spotkanie do Sanoka

Mam zaszczyt zaprosić Państwa na spotkaniE podsumowujące projekt badawczy pt. „Infrastrukturalne i organizacyjne możliwości poprawy dostępności przestrzennej jako czynnik rozwoju polsko-słowackich regionów turystycznych” (INFRAREGTUR). Pierwsze spotkania informacyjne, na których prezentowaliśmy wstępne założenia projektu, odbyły się: w czerwcu 2010 r. w Sanoku oraz we wrześniu 2010 r. w Nowym Targu i Żywcu.

 

Spotkanie przedstawicieli władz samorządowych, organizacji pozarządowych i innych instytucji związanych z pograniczem polsko-słowackim odbędzie się 27 września br. w Urzędzie Miasta Sanoka (Sala Herbowa) przy ul. Rynek 1 o godz. 10.30. Przewidywany czas spotkania – ok. 2-3 godzin.

 

Podczas spotkania przedstawimy m.in.: założenia projektu i wstępne wyniki prowadzonych badań, analizy dostępności transportowej, uwarunkowania rozwoju obszaru pogranicza polsko-słowackiego i rolę turystyki w tym rozwoju, możliwości wykorzystania wyników badań na różnych poziomach przestrzennych (gminnym, powiatowym, krajowym, transgranicznym). Celem spotkania jest również weryfikacja otrzymanych wyników badań z Państwa oceną sytuacji w tym zakresie. Część tych wyników przekażemy Państwu podczas spotkań (płyty CD).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
UWAGA! PLANOWANE SPOTKANIE W NOWYM TARGU (30 WRZEŚNIA BR.) NIE ODBĘDZIE SIĘ Z PRZYCZYN FORMALNO-TECHNICZNYCH. PRZEPRASZAMY!
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Z wyrazami uszanowania

Marek WIĘCKOWSKI

Koordynator projektu INFRAREGTUR