Polish (Poland)Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)

Aktualności

Informacja o odwołaniu spotkania w Nowym Targu

Szanowni Państwo,

Spotkanie podsumowujące projekt „Infrastrukturalne i organizacyjne możliwości poprawy dostępności przestrzennej jako czynnik rozwoju polsko-słowackich regionów turystycznych” (INFRAREGTUR), planowane na 30 września br. w Urzędzie Miasta w Nowym Targu, nie odbędzie się z przyczyn formalno-technicznych. O nowym terminie spotkania poinformujemy Państwa stosownym pismem. Bardzo przepraszamy za zmianę terminu i problemy wynikłe z odwołania spotkania.

 

Druga seria spotkań informacyjno-konsultacyjnych

 

 

Pragniemy poinformować o rozpoczęciu drugiej serii spotkań z przedstawicielami władz samorządowych, parków narodowych i krajobrazowych, przedstawicielami organizacji turystycznych, różnych stowarzyszeń i innych instytucji z wybranych części województwa podkarpackiego, małopolskiego oraz śląskiego. Na spotkaniach przedstawimy wstępne wyniki prowadzonych od 2009 r. prac badawczych.

 

Miejsca i terminy najbliższych spotkań:

Sanok, 27 września br.
Preszów, 28 września br.
Poprad, 29 września br.
 

Spotkania dla zainteresowanych władz i przedstawicieli różnych instytucji z województwa śląskiego i małopolskiego oraz Kraju Żylińskiego odbędą się w listopadzie br. w Żywcu, Nowym Targu i Żylinie. O szczegółach poinformujemy Państwa wkrótce. 

 

Ankieta

Szanowni Państwo,

W ramach projektu INFRAREGTUR przeprowadzamy badanie ankietowe dotyczące turystyki na pograniczu polsko-słowackim. W związku z tym zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety, która jest dostępna pod adresem:

http://net-ankiety.pl/ankieta.php?id=vkzaj1jpv7ezj7sz8vvjvx5b

Jest ona anonimowa i nie ma możliwości powiązania wypełnionej ankiety z daną osobą. Bardzo prosimy również o rozpropagowanie informacji o realizowanym badaniu ankietowym wśród Państwa przyjaciół i znajomych.

Serdecznie dziękujemy!

 

Zaproszenie na spotkanie do Sanoka

Mam zaszczyt zaprosić Państwa na spotkaniE podsumowujące projekt badawczy pt. „Infrastrukturalne i organizacyjne możliwości poprawy dostępności przestrzennej jako czynnik rozwoju polsko-słowackich regionów turystycznych” (INFRAREGTUR). Pierwsze spotkania informacyjne, na których prezentowaliśmy wstępne założenia projektu, odbyły się: w czerwcu 2010 r. w Sanoku oraz we wrześniu 2010 r. w Nowym Targu i Żywcu.

 

Spotkanie przedstawicieli władz samorządowych, organizacji pozarządowych i innych instytucji związanych z pograniczem polsko-słowackim odbędzie się 27 września br. w Urzędzie Miasta Sanoka (Sala Herbowa) przy ul. Rynek 1 o godz. 10.30. Przewidywany czas spotkania – ok. 2-3 godzin.

 

Podczas spotkania przedstawimy m.in.: założenia projektu i wstępne wyniki prowadzonych badań, analizy dostępności transportowej, uwarunkowania rozwoju obszaru pogranicza polsko-słowackiego i rolę turystyki w tym rozwoju, możliwości wykorzystania wyników badań na różnych poziomach przestrzennych (gminnym, powiatowym, krajowym, transgranicznym). Celem spotkania jest również weryfikacja otrzymanych wyników badań z Państwa oceną sytuacji w tym zakresie. Część tych wyników przekażemy Państwu podczas spotkań (płyty CD).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
UWAGA! PLANOWANE SPOTKANIE W NOWYM TARGU (30 WRZEŚNIA BR.) NIE ODBĘDZIE SIĘ Z PRZYCZYN FORMALNO-TECHNICZNYCH. PRZEPRASZAMY!
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Z wyrazami uszanowania

Marek WIĘCKOWSKI

Koordynator projektu INFRAREGTUR

 

Pierwsze mapy i prezentacje z pierwszej rundy konsultacji

W dziale mapy zamieściliśmy pierwsze mapy opracowane na potrzeby projektu INFRAREGTUR.

 

Zachęcamy też do obejrzenia prezentacji przedstawionych podczas zakończonych już spotkań:

W Sanoku (14 czerwca 2010 r. - PDF)

W Nowym Targu (22 września 2010 r. - PDF)

W Żywcu (23 września 2010 r. - PDF)

 

Przypominamy również o naszej prośbie o wypełnienie ankiet.

Uzyskane informacje pomogą nam zapoznać się z problemami i potrzebami w zakresie turystyki i transportu w Państwa gminie. Wyniki ankiety posłużą do opracowań naukowych, które zostaną przekazane m.in. instytucjom zarządzającym środkami Unii Europejskiej w Państwa regionie oraz do odpowiednich ministerstw i urzędów na szczeblu wojewódzkim.

Ankieta dla przedstawicieli władz gminnych
Ankieta dla przedstawicieli innych instytucji i organizacji