Polish (Poland)Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)

Etapy projektu

Projekt INFRAREGTUR będzie realizowany przez 32 miesiące w pięciu etapach:

I: Faza przygotowawcza

II: Analiza dostępności przestrzennej

III: Określenie czynników rozwoju potencjału

IV: Synteza wyników i przygotowanie publikacji

V: Upowszechnianie i promocja wyników


Etap I: Faza przygotowawcza

Okres realizacji: od 1 sierpnia 2009 roku do 31 stycznia 2010 roku.

Główne zadania:
- przygotowania wstępne;
- stworzenie struktur roboczych;
- wstępne przygotowanie i stworzenie strony internetowej;
- nawiązanie współpracy z przedstawicielami administracji publicznej oraz innymi instytucjami na pograniczu polsko-słowackim;
- zgromadzenie i studia literatury oraz dokumentów planistycznych, strategii itp.;
- stworzenie zintegrowanej bazy danych;
- wyznaczenie obszarów do studiów lokalnych;
- przygotowanie zintegrowanych, polsko-słowackich podkładów kartograficznych.

do góry

 


Etap II: Analiza dostępności przestrzennej

Okres realizacji: od 1 lutego do 30 września 2010 roku.

Główne zadania:
- analiza aktualnych planów rozwoju regionalnego na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym;
- analiza opracowanych danych i materiałów kartograficznych;
- opracowanie założeń i analiza dostępności przestrzennej do i z głównych centrów turystycznych (obecnych i potencjalnych) dla całego obszaru pogranicza, zarówno w układzie krajowym jak i transgranicznym (w tym lokalnym na wyznaczonych obszarach);
- wykonanie analiz stanu faktycznego i planowanego dostępności do obszarów turystycznych;
- identyfikacja i analiza polsko-słowackich interakcji turystycznych.

do góry

 


Etap III: Określenie czynników rozwoju potencjału

Okres realizacji: od 1 października 2010 roku do 31 maja 2011 roku.

Główne zadania:
- określenie obecnego i przyszłego potencjału turystycznego na obszarze pogranicza;
- wykonanie analiz i określenie czynników rozwoju potencjału turystycznego;
- analiza możliwości poprawy dostępności przestrzennej i jej wpływu na rozwój turystyki;
- określenie wpływu rozwoju turystyki na rozwój społeczno-gospodarczy regionu;
- analiza wzajemnych powiązań między infrastrukturą, rozwojem turystyki i ochroną środowiska;
- przeprowadzenie konsultacji z administracją i organizacjami zajmującymi się turystyką i infrastrukturą.

do góry

 


Etap IV: Synteza wyników i przygotowanie publikacji

Okres realizacji: od 1 czerwca do 30 września 2011 roku.

Główne zadania:
- opracowanie końcowej wersji strony internetowej;
- przygotowanie i publikacja dwóch książek w trzech wersjach językowych;
- organizacja konferencji podsumowującej projekt.

do góry

 


Etap V: Upowszechnianie i promocja wyników

Okres realizacji: od 1 października 2011 roku do 31 marca 2012 roku.

Główne zadania:
- przygotowanie materiałów promocyjnych;
- realizacja warsztatów końcowych (podsumowujących);
- przekazanie wyników prac wszystkim zainteresowanym jednostkom administracji publicznej.

do góry