Polish (Poland)Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)

O nas

Współpraca w ramach zawartych umów między Instytutem Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk a Instytutem Geografii Słowackiej Akademii Nauk ma wieloletnią tradycję. W ostatnich latach odbywała się przede wszystkim w ramach protokołu między akademiami obydwu krajów. W latach 2001-2006 głównym tematem współpracy były Społeczno-geograficzne aspekty kształtowania się nowych struktur regionalnych w Polsce i na Słowacji. W okresie 2007-2009 przewodnim tematem kooperacji był Rozwój lokalny i regionalny w Europie Centralnej – problemy aktywizacji społeczno-ekonomicznej. Do wyników współpracy należy ponadto zaliczyć organizację wielu seminariów naukowych (w roku 2001, 2004, 2008 na Słowacji, a w roku 2002, 2006, 2007 w Polsce), których rezultatem były prace opublikowane w słowackich i polskich periodykach geograficznych (łącznie ponad 50 publikacji o charakterze naukowym).

Podczas licznych sesji terenowych miała miejsce wymiana zarówno doświadczeń jak i problemów. Uczestnicy mieli okazję brać udział w spotkaniach z władzami gmin i miast w Polsce i na Słowacji (m.in. w Polańczyku, Bańskiej Szczawnicy, Popradzie, Piasecznie, Ustce).

Efektem współpracy jest też szeroki udział pracowników obu Instytucji w opracowaniu planów i strategii rozwoju w swoich krajach z wykorzystaniem doświadczeń kraju sąsiedniego (m.in. w: Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2008-2013 – praca Uwarunkowania rozwoju Polski wynikające z sąsiedztwa ze Słowacją oraz Narodny strategicky referencny ramec 2007-2013, Bratislava 2006). Współpraca między instytutami przynosi efekty nie tylko naukowe, ale przyczynia się do transferu wiedzy i doświadczenia do sfery praktycznej, związanej przede wszystkim z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym oraz rozwojem regionalnym.